Groen, groener, groenst

Steeds meer bedrijven en organisaties associëren zich met duurzaamheid. Helemaal terecht, wie in de toekomst wil presteren, maakt vandaag de juiste keuze. Kiezen voor het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo lijkt daarin steeds meer voor de hand te liggen. Dat zit ‘m niet alleen in de unieke plek, centraal in Nederland, direct grenzend aan twee natura 2000 gebieden. Het heeft ook te maken met de manier waarop het centrum in eigen huis werkt aan een gezonde en verantwoorde toekomst.

Dat doen we graag, niet in de laatste plaats omdat een locatie als deze verplichtingen schept. We zijn ons bewust van de schoonheid maar ook de kwetsbaarheid van het gebied waarin we ons bevinden. Niet altijd zijn ingrepen en keuzes die we daarvoor maken zichtbaar. Reden temeer ze een keer te benoemen!

Op een groot deel van het terrein en gebouwen wordt gebruikt gemaakt van groene stroom. Voor verlichting hebben we gekozen voor energiezuinige armaturen en voor bijna alle gebouwen geldt inmiddels energielabel A. De verduurzaming van panden is doorlopend actueel, net als gebruik van water. Op het terrein wordt grondwater opgepompt dat na gebruik weer teruggegeven wordt aan de bodem waar het op natuurlijke wijze gefilterd wordt. Een even slim als bescheiden systeem, dat ervoor zorgt dat ons watergebruik nauwelijks bijdraagt aan onze foodprint. Hoe circulair wil je het hebben!

Het vraagt om een mindset, is een kleine moeite én het lukt: op de hele locatie doen we aan afvalscheiding. Daarnaast kiezen we voor hergebruik van afvalstoffen uit mest, hout, biomassa, etc. Onkruid pakken we op basis van extensief beheer aan, we zijn volledig afgestapt van chemische onkruidbestrijding. Ook waar het gaat om ongediertebestrijding kiezen we voor non toxische oplossingen. In klare taal: we kiezen niet voor gif maar  voor plaagdierbestrijders die we graag zien. Er zijn uilenkasten opgehangen, op verschillende plekken op het terrein. Voortaan geen gevaarlijke korrels voor mens, dier en omgeving, maar uilen, vrije vogels die hier op ratten en muizen jagen.

 

Waar we zelf elke dag bewust kiezen voor groen, vragen we dat ook aan al onze gasten. Op het terrein zijn op diverse plaatsen oplaadpunten voor elektrische voertuigen gestationeerd. Transportvoertuigen moeten minimaal stage V  hebben (dit is momenteel de zwaarste emissienorm voor landbouwvoertuigen) of elektrisch zijn. Zelfs de co2 duurzaamheidstoetsing op de prestatieladder van onze belangrijke official suppliers zoals Peeze (koffie) en Agterberg (leverancier hippische binnenbodems) bewijst het: het Nationaal Hippisch Centrum wordt steeds groener!