Welzijn

Paardenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor de paardensport in het algemeen. De belangrijkste invloeden op het welzijn en de gezondheid van het paard zijn de zorg en het management door de paardenhouder zelf. Alle paardenhouders en -eigenaren moeten zich bewust zijn van deze welzijnsbehoeften en de gezondheidseisen. We spannen ons daarom in om paardenliefhebbers hierover te informeren.

WELZIJNSCODE

De KNHS richtlijnen voor paardenwelzijn zijn inmiddels verankerd in de KNHS welzijnscode. In het Algemeen Reglement is het Welzijnsreglement opgenomen in de artikelen 1 t/m 4. In de KNHS Welzijnscode wordt dit Welzijnsreglement verder uitgediept. Er hebben diverse specialisten meegewerkt aan de totstandkoming van deze Welzijnscode.

Het Algemeen Wedstrijdreglement en de Welzijnscode zijn op 12 november 2020 door de Ledenraad van de KNHS goedgekeurd.

DE 8 BELOFTEN AAN MIJN PAARD

De KNHS heeft 'De 8 beloften aan mijn paard' opgesteld. Van elke paardensporter wordt verwacht dat hij of zij deze beloften aan zijn of haar paard maakt en nakomt.

Klik hier voor 'De 8 beloften aan mijn paard'.

GIDS VOOR GOEDE PRAKTIJKEN EN 12 RICHTLIJNEN VOOR PAARDENWELZIJN

Samen met de Sectorraad Paarden zorgt de KNHS voor publieksvoorlichting en praktische informatie over paardenwelzijn richting paardensporters, paardeneigenaren en paardenliefhebbers. Leidraad is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Daarnaast zijn in het Algemeen Wedstrijdreglement de '12 richtlijnen voor paardenwelzijn' als bijlage opgenomen. Daarnaast is er een hitteprotocol voor paardrijden tijdens hoge temperaturen. 

VOORLICHTING EN CURSUSSEN

Op onze website staat veel informatie over verzorging en omgang. Daarnaast hebben we de cursus Paard&Welzijn en de cursus EHBO Paard ontwikkeld.
» Ga naar de cursus Paard&Welzijn
» Ga naar de cursus EHBO Paard

PAARDENWELZIJNSCHECK

De paardenwelzijnscheck is een checklist waarmee een inschatting gemaakt wordt van het welzijnsniveau van uw paard. De uitkomst van deze check kan vragen oproepen, zoals: Is het gemeten niveau voldoende? Wat kan ik doen om het welzijn van mijn paard verder te verbeteren? En wat is eigenlijk een ideaal welzijnsniveau? De paardenwelzijnscheck geeft meer informatie. Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN (SRP)

De Sectorraad Paarden (SRP) is een zelfstandige stichting en hét aanspreekpunt voor de paardensector richting overheid. De SRP bestaat uit samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector en behartigt de collectieve en gemeenschappelijke belangen van de paardensector vanuit een samenwerking tussen sport, fokkerij en ondernemers.
» Website Sectorraad Paarden

PROTOCOL EXTREME TEMPERATUREN

In samenwerking met de Sectorraad paarden heeft de KNHS een protocol extreme temperaturen, waaronder een hitteprotocol opgesteld. Paarden kunnen last hebben van de hitte en bij temperaturen van boven de 24 graden is het belangrijk extra goed op te letten dat een paard voldoende schaduw en verkoeling vindt (ook in de wei door bijvoorbeeld bomen of een afdak en denk ook aan bereikbaarheid van voldoende van drinkwater een goede ventilatie in de stal) en dat er in voorkomend geval “wijs op reis” wordt gegaan. 

Vanaf 27 graden is er een intensievere controle door de NVWA op transport van paarden, vanaf 30 graden is er een verbod op lang transport en vanaf 35 graden is transport van paarden niet toegestaan (uitgezonderd spoedvervoer naar een kliniek of vervoer met een volledig geconditioneerde wagen).

Om te voorkomen dat het paard het bij extreme hitte te warm krijgt kunnen een aantal dingen gedaan kunnen worden. In het protocol kan er meer over worden gelezen. Denk bijvoorbeeld aan 30 seconden koelen met koud water en dan 30 seconden laten rondstappen en dit herhalen tot het paard aangeeft dat hij genoeg gehad heeft.