FEI PONYMETING OP HET NATIONAAL HIPPISCH CENTRUM IN ERMELO

Begin 2020 zijn er door de internationale paardensportbond FEI nieuwe regels ingesteld omtrent het meten van pony’s. In de praktijk betekent dit dat er geen pony meer internationaal uit mag komen, voordat deze op de juiste manier gemeten is.

Voor pony’s die nog niet officieel gemeten zijn volgens de FEI regelgeving, is er op maandag 24 oktober een officiële FEI ponymeting op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.
Wil jij je pony laten meten? Stuur dan een mail naar topsport@knhs.nl. Vermeld in de mail de naam van de ruiter of menner, naam eigenaar/verantwoordelijke, naam pony(s) en eventueel het FEI nummer. Ook pony’s die (nog) niet internationaal deelnemen kunnen worden aangemeld voor deze meting.

Lees hier het bericht dat werd gepubliceerd bij de invoering van de nieuwe FEI regels: Nieuwe FEI regels ponymeten.

Metingen voor deelname aan KNHS-wedstrijden
Als pony’s officieel volgens FEI protocol zijn gemeten, neemt de KNHS deze maat uiteraard over. Pony’s die (nog) niet internationaal aan de start komen, mogen volgens FEI protocol worden gemeten, maar er kan ook worden volstaan met een meting uitgevoerd volgens het KNHS reglement.
Voor deelname aan KNHS wedstrijden geldt: Alle pony's moeten voor ze in de sport worden uitgebracht zijn gemeten. Het meten dient tot en met de achtjarige leeftijd jaarlijks plaats te vinden tussen 1 januari en 1 april. Wanneer een pony niet binnen die periode gemeten kan worden (vb. door aankoop van de pony in mei) moet de pony voor de eerste start worden gemeten.

Bij veel regio’s en/of verenigingen worden centraal ponymeetmomenten georganiseerd (voor KNHS wedstrijden), maar je kunt uiteraard ook zelf een ponymeter benaderen.

In Mijn KNHS vind je hier een adressenlijst van beschikbare ponymeters.

Bron:KNHS

Geplaatst op: